Професійний конкурс

ІМЕНА Номінація започаткована у 2006 р. За визначні заслуги перед адвокатурою україни і багаторічну адвокатську діяльність. Вручається видатному адвокату, який має стаж адвокатської діяльності не менше 30 років, доклав значних зусиль у розбудову демократичної правової держави україна, розвиток української адвокатури, віддано і високо професійно захищає права і свободи людини і громадянина. Ім'я...

Статут Спілки адвокатів України (архів)

title

Прийнято у новій редакції VІ звітно-виборним З’їздом САУ 18 листопада 2006 р. СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ" Цей статут визначає порядок діяльності та ліквідації всеукраїнської громадської організації «спілка адвокатів україни», що створена на підставі рішення установчого з’їзду спілки адвокатів україни від 22 вересня 1990 року. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ Спілка...