Ініціатива першого віце-президента САУ

Перший вiце-президент САУ Т.В. Варфоломеєва виступила з iнiцiативою впровадження запропонованої нею Програми сприяння облаштуванню робочого мiсця адвоката в судах, органiзацiї сучасного офiсу, запровадження постiйно дiючої системи дистанцiйної та стацiонарної форм пiдвищення квалiфiкацiї адвокатiв. Т.В. Варфоломеєва в iнтерв'ю на українському адвокатському iнтернет-порталi повiдомила, що певнi...

Ініціатива Ради САУ

Члени ради САУ виступили з iнiцiативою згуртувати зусилля усiх адвокатiв україни, обласних квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури i АРК, громадських органiзацiй адвокатiв задля об'єднання української адвокатури, збереження престижу адвокатської професiї, створення належних умов для виконання адвокатами конституцiйних завдань, законодавчого врегулювання проблем адвокатської дiяльностi....

ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ З'ЇЗДУ СПІЛКИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ТРИВАЄ

6 липня 2006 р. Вiдбулося чергове засiдання робочої групи оргкомiтету з пiдготовки VI звiтно-виборного з'їзду спiлки адвокатiв україни. Були розглянутi питання, пов'язанi з пiдготовкою з'їзду, напрацьованi проекти документiв, що будуть винесенi на обговорення делегатiв з'їзду, узгоджено iншi важливi питання. Члени оргкомiтету з прикрiстю констатували, що в деяких обласних вiддiленнях спiлки ще не...