Лист Правління САУ російським колегам

Правлiння САУ направило лист федеральнiй палатi адвокатури росiйської федерацiї, у якому пiдтримало позицiю росiйських адвокатiв, висловлену ними з приводу внесеного законопроекту про доповнення до закону РФ , якi, у разi їх прийняття, сприяютимуть втручанню держави в адвокатську дiяльнiсть, одержавлення адвокатури шляхом створення державних бюро з надання безоплатної правової допомоги тощо....

Спільне засідання САУ та Київського адвокатського клубу

Спiлка адвокатiв україни i київський адвокатський клуб провели спiльне засiдання, присвячене обговоренню затвердженої 9 червня президентом україни концепцiї формування системи безоплатної правової допомоги в українi, а також розробцi проекту нового кримiнально-процесуального кодексу україни. В засiданнi, яке проходило у нещодавно облаштованому за сприяння спiлки адвокатiв україни на...