Правління САУ запропонувало провести Всеадвокатську дискусію

Членами правління САУ прийнято рішення заборонити членам спілки адвокатів україни виступати від імені САУ з іншою позицією стосовно концептуальних положень законопроекту,ніж та, що затверджена з’їздом спілки адвокатів україни та закріплена у меморандумій інших рішеннях САУ. Члени правління САУ розглянули на своєму засіданні 21 листопада питання про стан роботи над законопроектом "про адвокатуру";...

Спілка пропонує всеадвокатську дискусію

21 листопада відбулося засідання правління спілки адвокатів україни. Розглянуто питання про стан роботи над законопроектом "про адвокатуру"; про проведення опитування членів САУ щодо уніфікації професії; про звернення членів САУ за захистом професійних прав; про заходи САУ з відзначення дня адвокатури; про підсумки конкурсу "адвокатура-2008"; про висунення до нагородження членів САУ; участь САУ в...

Участь САУ у Міжнародній програмі Європейської комісії

19 листопада 2008 року віце-президенти спілки адвокатів україни жуковська О.Л. Та ізовітова Л.П. Взяли участь у зустрічі з представником генерального секретаря ради європи з координації програм співробітництва в україні паном аке петерсеном з приводу питань початку імплементації спільної програми європейської комісії та ради європи "прозорість та ефективність судової системи україни". Оскільки...

Круглий стіл з проблем юридичної освіти

У національній юридичній академії імені ярослава мудрого відбувся круглий стіл "проблеми вищої юридичної освіти в україні: нові виклики сучасних реалій", в якому взяли участь представники провідних юридичних навчальних закладів, відомі вчені, члени академії правових наук україни, представники юридичних друкованих видань. У своїй доповіді ректор НЮА академік тацій В.Я. Зосередив увагу на нагальних...

Члени САУ взяли участь у роботі ІХ Зїзду суддів України

Президент спілки адвокатів україни варфоломеєва Т.В. Та віце-президент САУ, голова вищої ради юстиції ізовітова Л.П. Взяли участь 13-14 листопада у роботі ІХ з'їзду суддів україни, на якому розглядалися питання стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції, заслухано звіт ради суддів україни про виконання завдань органів суддівського самоврядування, інформація про діяльність вищої...

Робоча група відновить роботу над законопроектом "Про адвокатуру"

На запрошення народного депутата Ю.Р.Мірошниченка члени САУ 13 листопада взяли участь у нараді з приводу узгодження питань подання законопроекту "про адвокатуру" на зміну раніше внесеного народним депутатом Ю.Р.Мірошниченком. Президент САУ варфоломеєва Т.В. Та віце-президенти бойко П.А. І жуковська О.Л. Висловили думку про те, що внесені мінюстом зміни до законопроекту, підготовленого у червні...

Про докази і доказування дискутували в Асоціації процесуалістів України

Засідання асоціації процесуалістів україни було присвячено актуальній темі – «докази і доказування в кримінальному, цивільному та адміністративному процесах», яке відбулось у приміщенні академії адвокатури україни. У дискусії взяли участь ректор академії адвокатури україни, президент САУ, д.Ю.Н. Варфоломеєва Т.В., проректор з наукової роботи академії , член правління САУ, доцент захарова О.С.,...

Презентація Моніторингового звіту

11 листопада 2008 року віце-президент спілки адвокатів україни жуковська О.Л. Взяла участь у презентації моніторингового звіту стану незалежності суддів в україні, що був організований центром суддівських студій в київському регіональному центрі академії правових наук україни за підтримки ради суддів україни, регіональних рад суддів, спілки адвокатів україни, української асоціації прокурорів в...

Заходи Спілки адвокатів України за 2008 рік

1. САУ сприяє формуванню демократичної правової держави, реформуванню українського законодавства та його гармонізації із законодавством Європейського Союзу; вдосконаленню законодавчого регулювання діяльності адвокатури; сприяє розвитку демократичних засад діяльності адвокатури, удосконаленню її організаційної структури, підвищенню престижу адвокатської професії; здійснює правову експертизу...