Спілчани занепокоєні

Президенту САУ надійшов лист від членів САУ, у якому заслужені юристи україни Б.Коваленко, Й.Бронз, В.Маслов, Ю.Полонський висловили занепокоєння багатьма діями керівництва асоціації правників україни, пов'язаними з процесом реформування адвокатури. Президент цієї громадської організації юристів через засоби масової інформації створює основу для руйнування історично сформованих традицій...

САУ підтримала звернення адвоката Ігора Голованя

САУ направила до конституційного суду україни свої висновки щодо звернення адвоката голованя І.В. Про офіційне тлумачення положень статті 59 конституції україни. Спілка адвокатів вважає, що свідок і потерпілий мають право на правову допомогу, яке не підлягає обмеженню, в тому числі й у ході дізнання, досудового слідства та наданні пояснень будь-якому органу державної влади....

Громадські слухання про права людини

26 травня президент САУ взяла участь у громадських слуханнях "права людини. Модель для нової конституції україни", проведену харківською правозахисною групою в рамках проекту за підтримки міжнародного фонду "відродження". У своєму виступі вона звернула увагу на серйозні вади запропонованої редакції проекту статті 57 конституції про право кожного на правову допомогу, підкреслила своє негативне...

Розширене засідання САУ

23 травня в одесі відбулося розширене засідання правління САУ, де було підтримано ініціативу президента САУ про проведення першого конгресу жінок-адвокатів, де обговорюватимуться проблеми соціального захисту адвокатів, підвищення ефективності правової допомоги жінкам, права яких порушуються. Обрано організаційний комітет, який очолила член ради САУ ковбасинська Г.В. Визначено, що конгрес...

Щорічні травневі професійні заходи в Одесі

Майже сімдесят адвокатів з різних регіонів україни взяли участь у круглому столі «аналіз законопроектів про адвокатуру», який проведено спілкою адвокатів україни та вищою кваліфікаційною комісією адвокатури в одесі. Вперше було презентовано результати всеадвокатської дискусії, проведеної САУ. Про особливості розвитку національних адвокатур в державах пострадянського простору поділилися президент...

Відкрито Республіканську Школу молодого адвоката

Академія адвокатури україни, вища кваліфікаційна комісія адвокатури та спілка адвокатів україни відкрили республіканську школу молодого адвоката, де були присутні адвокати з різних регіонів україни. Знаково, що перша лекція була присвячена проблемним питанням застосування правил адвокатської етики (до 10 річчя їх схвалення в україні). Віце-президент САУ к.Ю.Н. Жуковська О.Л. У своїй лекції...

Участь адвокатів у громадських слуханнях

Президент САУ взяла участь у громадських слуханнях "шляхи розвитку законодавства для запобігання розвитку расизму та ксенофобії в україні", проведених представництвом міжнародної організації з міграції в україні, харківською правозахисною групою, американською асоціацією юристів. Розглядалися питання щодо українського законодавства в сфері протидії дискримінації, расизму та ксенофобії;...

Встреча в Севастопольском отделении САУ с экспертами Совета Европы

title

08 мая с.Г. Состоялась встреча членов севастопольского отделения САУ с представителями совета европы г-ном джимом мардоком и г-ном джимом даффи в рамках программы «боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю у країнах південного кавказу, молдові й україні». Цель программы– развитие и внедрение национальных средств борьбы с бесчеловечным обращением при задержании, следствии и дознании...

Консультативні зустрічі з експертами

У рамках спільної програми європейської комісії та ради європи "прозорість та ефективність судової системи україни" з експертами зустрілася член правління САУ захарова О.С., проректор академії адвокатури україни захарова О.С....