Професійний конкурс

ІМЕНАНомінація започаткована у 2006 р. За визначні заслуги перед адвокатурою україни і багаторічну адвокатську діяльність.

Вручається видатному адвокату, який має стаж адвокатської діяльності не менше 30 років, доклав значних зусиль у розбудову демократичної правової держави україна, розвиток української адвокатури, віддано і високо професійно захищає права і свободи людини і громадянина. Ім'я лауреата вноситься до золотої книги адвокатури україни, йому вручається золотий знак пошани. За умовами конкурсу лауреат в цій номінації проводить майстер-клас для молодих адвокатів і студентів юридичних вузів україни.

АДВОКАТ РОКУВручають адвокату, який користується широким визнанням в україні, досяг найвищої професійної майстерності, уособлює найкращі риси, притаманні професії адвоката, і має визначні професійні досягнення у 2007 р.

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ РОКУВручають адвокатському об'єднанню за найкращі річні (2007) показники в різних видах адвокатської діяльності.

АДВОКАТ - ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ РОКУВручають адвокату, який бере активну учать у громадській діяльності і досяг значних успіхів у цьому.

ЗА ВИСОКИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМВручають адвокату, який своєю професійною діяльністю заслуговує визнання, користується авторитетом в адвокатському середовищі, відомий в юридичних колах, постійно підтверджує свою професійну компетентність, глибоку юридичну підготовку, виконує адвокатську діяльність на найвищому фаховому рівні, має значні професійні досягнення у 2007 р.

ЗА НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСТВручають адвокату, який здебільшого спеціалізується на веденні кримінальних справ, є відомим фахівцем у галузі захисту прав людини, високо кваліфіковано відстоював правову позицію у конкретних кримінальних справах.

ЗА ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВОВручають адвокату за найкращу судову промову (на конкурс подається текст промови).

ЗА НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИВручають адвокату (адвокатському об'єднанню), який виконав значний обсяг безоплатної правової допомоги громадянам.

МОЛОДОМУ АДВОКАТУ ЗА УСПІХИ В АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІВручають адвокату, вік якого не перевищує 35 років (стаж адвокатської роботи - до 5 років), котрий здобув авторитет серед колег якісним виконанням професійної діяльності і бере участь у громадській, науковій чи публіцистичній діяльності.

ЗА АКТИВНУ ЗАКОНОТВОРЧУ РОБОТУВручають юристу або групі юристів (авторському колективу), який бере активну участь у підготовці законопроектів.

ЗА НАУКОВУ РОЗРОБКУ ПРОБЛЕМ АДВОКАТУРИВручають науковцю, практичному працівникові або авторському колективу, які оприлюднили вагоме наукове дослідження з адвокатської тематики.

ЗА КРАЩУ ПУБЛІКАЦІЮ ПРО АДВОКАТУРУВручають адвокату, журналісту, письменнику, іншій особі за краще висвітлення у 2007 р. Питань адвокатури чи професійної діяльності адвокатів.

ЗА ЗНАЧНИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНВручають адвокату (адвокатському об'єднанню чи колективу, адвокатській громадській організації), який бере активну участь у становленні й розвитку міжнародних зв'язків української адвокатури з адвокатами і адвокатськими організаціями зарубіжних країн.

ЗА ПІДГОТОВКУ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ДЛЯ АДВОКАТУРИВручають адвокату (адвокату, адвокатському об'єднанню, юридичній або фізичній особі ) за плідну роботу у підготовці кваліфікованих юридичних кадрів для адвокатури, підвищенні кваліфікації адвокатів.

Додати коментар

оновити, якщо не видно коду