Зміни у порядку реєстрації адвокатських об'єднань

На численні запити адвокатів щодо порядку реєстрації адвокатських об’єднань повідомляємо, що законом україни №2555-VІ «про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб» внесено зміни до статті4 закону україни "про адвокатуру". Частину третю викладено в новій редакції: «адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація адвокатських об'єднань проводиться у порядку, визначеному законом.

Адвокатські об'єднання набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації відповідно до закону. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців шляхом внесення відповідного запису в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб».

Також указом президента україни №943/2010 від 11жовтня 2010року «про внесення змін до указу президента україни від 5травня 1993року №155» внесено:

«до пункту 11 положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого указом президента україни від 5травня 1993року №155 «про положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та положення про вищу кваліфікаційну комісію адвокатури» (зі змінами, внесеними указом від 27 січня 1999року №70), такі зміни:

а) в абзаці першому слова «судді – на конференції суддів автономної республіки крим, області, міст києва, севастополя» виключити;

б) в абзаці третьому слово «судді» виключити;

в) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту: «члени палат - судді обираються радою суддів україни».

У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим».

Додати коментар

оновити, якщо не видно коду