НОВІ ІНІЦІАТИВИ САУ ПОЧИНАЮТЬ ВТІЛЮВАТИСЬ У ЖИТТЯ

На засіданні ради спілки адвокатів україни, що проходило в одесі у червні 2007 р., була досягнута домовленість щодо створення комісії з розробки законопроекту про адвокатуру, оскільки рекомендований у травні 2007 р. На перше читання комітетом верховної ради україни законопроект "про адвокатську діяльність" (автор мірошниченко Ю.Р.) не розглядався на пленарному засіданні. Членами законопроектної та інших комісій САУ зараз напрацьовано декілька варіантів законопроекту про адвокатуру, в основу яких покладено концепцію, неодноразово обговорену і схвалену адвокатською спільнотою, в тому числі на з’їздах спілки адвокатів україни, з’їздах адвокатів, конференціях тощо. Враховуючи досягнуту раніше домовленість між президентом САУ Т.В.Варфоломеєвою і президентом АПУ С.В.Конновим щодо спільної роботи над новим проектом, на пропозицію спілки адвокатів україни 18 січня 2008 р. Відбулося перше засідання комісії. Обговорювалися шляхи подальшої роботи над спільним законопроектом, висловлювалися думки присутніх членів комісії з дискусійних питань.

Сергій коннов і олег макаров поінформували колег про підготовлений членами АПУ законопроект і майже сорок виділених ними питань, що потребують узгоджень. В засіданні комісії взяли участь 16 адвокатів з києва, донецька, житомира, одеси, тернополя. Схвалено пропозицію щодо формування робочої групи (по п’ять адвокатів від САУ та АПУ), котра працюватиме безпосередньо над текстом проекту після узгодження розбіжностей з низки питань, щодо яких представники САУ і АПУ мають різні точки зору. Від АПУ вже отримано перелік таких питань, і з ними знайомляться члени комісії.

Наступне засідання було призначено на 25 січня. 25 січня 2008 р. Відбулося друге засідання комісії з підготовки законопроекту про адвокатуру, на якому узгоджувалися позиції асоціації правників україни та спілки адвокатів україни щодо законопроекту про адвокатуру. В процесі обговорення пропозицій асоціації правників україни щодо реформування законодавства про адвокатуру й концептуальних засад законодавчого розвитку адвокатури україни, запропонованих САУ, та відповідної резолюції З’їзду адвокатів україни значна увага була приділена засадам створення органів адвокатського самоврядування. Макаров О.А., який головував на засіданні, наголосив, що не може бути адвоката поза адвокатурою.

Отже, адвокатура об’єднує всіх адвокатів, однак слід розмежувати питання регіонального і республіканського рівнів. Він підкреслив, що бачення переважної більшості питань асоціацією і спілкою однакове, а ті питання, з яких точки зору різні, необхідно ще обговорювати, редакційно уточнювати. Луцюк П.С. (САУ) підкреслив потребу в уточненні обсягу повноваженьі компетенції органів самоврядування. Він також підтримав формулювання, з якого випливає, що адвокатура об'єднує всіх адвокатів україни, у кого є адвокатське свідоцтво – він адвокат україни, а не полтавщини чи донеччини. Любов бойкова (донецьке відділення САУ) висловила впевненість, що опоненти говорять про одні й ті ж повноваження органів самоврядування і їх компетенцію на регіональному рівні.

Гостру дискусію викликали поставлені конновим С.В. (АПУ) питання про організаційні форми адвокатської діяльності, зокрема, товариство з обмеженою відповідальністю, про можливість виплати адвокату (або адвокатам) заробітної плати за доручену роботу іншим адвокатом, прийом на роботу в адвокатську контору адвокатів за наймом. Жуковська О.Л. (САУ) підкреслила, що єдине членство має реалізовуватися через регіональну палату. Різне ставлення учасників виникло до членства у єдиній організації на республіканському рівні. Своє ставлення до питань, пов’язаних з об'єднанням професій (адвокатів і юристів-підприємців), висловили бойко П.А., варфоломеєва Т.В. (САУ).

Критиці були піддано пропозиції щодо різного статусу адвокатів і нерозповсюдження гарантій адвокатської діяльності на тих адвокатів, які не здійснюють адвокатську діяльність. Різні точки зору були висловлені стосовно необхідності складання іспитів юристами-підприємцями для отримання статусу адвоката (бірюкова А.М.), скасування юридичної підприємницької діяльності, обміну адвокатських свідоцтв, страхування адвокатської діяльності, визначення статусу органу, що діятиме між з’їздами (гревцова Р.Ю.), ведення реєстру адвокатів, внесення і виключення з нього, про пред’явлення ордера чи довіреності на підтвердження повноважень адвоката (захарова О.С.). Постали непрості питання щодо зупинення адвокатської діяльності або анулювання адвокатських свідоцтв осіб, котрі не здійснюють адвокатську діяльність, про зупинення адвокатської діяльності у разі несумісності.

Запропоновано передбачити у законі заборону в КПК дискримінаційних норм щодо захисника та його діяльності (гончаренко С.В.). Насамкінець, учасники засідання домовилися узгодити в робочому порядкупитання, котрі ще залишилися спірними, й підписати документ про концепцію закону про адвокатуру, після чого приступити до узгодження тексту законопроекту про адвокатуру

Додати коментар

оновити, якщо не видно коду