Терлич В.Г., віце-президент САУ

title

Терлич валерій габарович - адвокат, після закінчення харківського юридичного інституту в 1987 р. З відзнакою став членом хмельницької обласної колегії адвокатів, а з 1993 р. Здійснює адвокатську діяльність в адвокатському бюро "терлич і новиков". У 1998 р. Обраний членом атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури хмельницької області, заступник голови атестаційної палати...

Гунченко Олександр Вадимович

title

Гунченко олександр вадимович – член президії харківської обласної колегії адвокатів. Заступник голови регіонального відділення спілки адвокатів україни, регіональний представник комітету із захисту професійних прав адвокатів САУ. Нагороди і відзнаки: почесна грамота харківської міської ради, подяка вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, почесні грамоти і дипломи спілки адвокатів україни, союзу...

Гончаренко С.В., віце-президент САУ

title

Гончаренко сергій владленович — народився у м. Києві 21 грудня 1963 р. Закінчив юридичний факультет київського національного університету імені тараса шевченка (1986). Навчався в аспірантурі інституту держави і права академії наук україни, кандидатську дисертацію на тему «злочинна недбалість» захистив у 1990 році. Науковий співробітник ІДП НАНУ, юрисконсульт, адвокат, голова адвокатського...

Структура САУ

Згідно зі статутом спілки адвокатів україни основою спілки є регіональні відділення САУ в автономній республіці крим, областях, містах києві та севастополі, що об'єднують індивідуальних і колективних членів. Відділення спілки діють на підставі положення про регіональне відділення САУ, яке приймається загальними зборами членів відділення відповідно до примірного положення і затверджується...

Вагіна Наталія Андріївна

Вагіна наталія андріївна - народилася 20 червня 1962 року в м.Хмельницькому. У 1983 році закінчила судово-прокурорський факультет свердловського юридичного інституту. У 2001 р. Пройшла стажування за програмою «корпоративне право» (США, делаверський університет); у 2001-2002 рр. - міжнародний 2-річний тренінг для адвокатів «застосування європейської конвенції про захист прав людини та...

Захист професійних і соціальних прав адвокатів

НА ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ САУ ЗДІЙСНЮЄ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ адвокати україни, виконуючи свій конституційний обов’язок з забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах, перебувають в складних організаційних, процесуальних, соціальних умовах. Порушення професійних...

Варфоломеєва Тетяна Вікторівна

Варфоломеєва тетяна вікторівна - адвокат, доктор юридичних наук (1994), член-кореспондент академії правових наук україни (з 2002), ректор академії адвокатури україни, завідуюча кафедрою адвокатської майстерності, професор кафедри (з 1996 р.), заслужений юрист україни (1995), кавалер ордену княгині ольги ІІІ ступеня (1999), нагороджена почесною грамотою верховної ради україни (2003)....

Сприяння розвитку адвокатського самоврядування

НА ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ САУ СПРИЯЄ ДОСЯГНЕННЮ АДВОКАТУРОЮ ПОВНОЇ САМОСТІЙНОСТІ І САМОВРЯДУВАННЯ, РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАД ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ, УДОСКОНАЛЕННЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ АДВОКАТУРИ спілка адвокатів україни ще на своєму установчому З'їзді у 1990 році проголосила одним із завдань досягнення незалежності адвокатури і повного її самоврядування. САУ наполягала на цьому беручи участь у...

Маслов Володимир Григорович

Маслов володимир григорович - адвокат, заслужений юрист україни (2000 р.). Народився 2 квітня 1951 р. В одесі. Після закінчення школи працював у колгоспі, в інституті біології південних морів. У 1970-1972 рр. - служба в збройних силах. Закінчив юридичний факультет одеського державного університету імені І.І.Мечнікова (1980 р.). Працював судовим виконавцем (1973-1979), старшим консультантом з...

Галузеві комісії

Комісія iз захисту прав та законних інтересів членів САУ Голова - жерновий А.В. (севастопольське МВ) Законопроектна комісія Голова - колотій Ю.Я (львівське ОВ) заступник голови - сухомяткін Н.М. (київське ОВ) заступник голови - маслов В.Г. (одеське ОВ) Комісія з соціальних питань Голова - вагіна Н.А. (хмельницьке ОВ) заступник голови - сурікова С.І. (рівненське ОВ) Комісія з міжнародних зв'язків...