Правила адвокатської етики

"Ідеї необхідності оформлення етичного підґрунтя адвокатської професії прозвучали ще на установчому з'їзді Спілки адвокатів України і знайшли відображення в її Статуті, прийнятому делегатами цього з'їзду 29 вересня 1990 р. Серед завдань Спілки було передбачено "розробляти і поширювати норми адвокатської етики".

"11-12 січня 1991 р. на засіданні правління САУ Й.Л.Бронз поставив питання про розробку етичного кодексу адвоката.

"14 червня 1991 р на засіданні правління САУ Й.Л.Бронз запропонував узагальнити відповідну практику і вивчити зарубіжні деонтологічні правила.

"В 1995р. на розширеному засіданні Правління САУ була створена робоча комісія з розробки Правил адвокатської етики з числа знаних адвокатів з різних регіонів України (Л. Ізовітова, С. Сафулько, Й. Бронз, О. Нечипоренко, В. Міщенко, Т. Тиханська, В.Маслов, Ю. Полонський, Т. Логойда, В. Коворотний та ін.).

"В 1995-1996рр. під керівництвом віце-президента Спілки - О.Л.Жуковської робочою групою САУ була проведена величезна робота по узагальненню вітчизняних етичних традицій адвокатури, актів, що регулюють поведінку адвокатів в інших країнах, міжнародних етичних стандартів адвокатури та був вироблений робочий проект Кодексу (Правил) етики адвокатів України.

"В 1996р. проект був схвалений в основних положеннях Правлінням САУ та надісланий для обговорення на регіональних конференціях адвокатів, що передували З'їзду адвокатів України.

"1997-1998рр. Проект пройшов експертизу провідних фахівців Ради Європи, Американської асоціації адвокатів, Правничого товариства Англії та Уельсу, Асоціації адвокатів Нідерландів та ін., та отримав високу оцінку як акт, що втілює всі основні міжнародновизнані етичні засади адвокатської діяльності, невід'ємні від її сутності в демократичному світі.

"1998р. - проект був доопрацьований робочою групою з урахуванням пропозицій та зауважень українських адвокатів та зарубіжних експертів і за дорученням Правління, що підкреслило нагальну потребу в прийнятті цього акту, - був переданий Вищій Кваліфікаційній комісії адвокатури.

"1 жовтня 1999 р. ВККА на підставі повноважень, наданих Указом Президента України"Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури", схвалила Правила адвокатської етики в редакції, що була запропонована Спілкою адвокатів України.

"Прийняття Правил стало знаменним досягненням адвокатури України, яке зробило її рівноправним членом міжнародної адвокатської спільноти, оскільки в усьому світі правила адвокатської етики, що відповідають загальним міжнародновизнаним стандартам, вважаються необхідним підґрунтям демократичної адвокатури.

"Правила заклали принципові орієнтири здійснення адвокатами діяльності в складних, неоднозначних ситуаціях, забезпечили об'єктивність і стабільність критеріїв оцінки поведінки адвокатів у дисциплінарній практиці КДКА, і зрештою - мали величезне інформаційне значення, змалювали своєрідний моральний портрет адвокатури України як міцного, гідного правозахисного інституту.

"Правила адвокатської етики широко застосовуються кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури та Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, судами України.