Заходи Спілки адвокатів України за 2011 рік

СІЧЕНЬ

Підвищення кваліфікації адвокатів - членів САУ

 • Міжрегіональний практичний семінар з оподаткування адвокатської діяльності (Рівне).
 • Розробка програм підвищення кваліфікації адвокатами.

Безоплатна правова допомога

 • Правова допомога у Консультативному бюро САУ з прав людини.
 • Спільні заходи Комісії з програм безоплатної правової допомоги САУ і Консультативного бюро із захисту прав лікарів та пацієнтів Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України.

Захист прав адвокатів

 • Розгляд звернень адвокатів Комітетом САУ з захисту професійних прав адвокатів.

Законопроектна робота

 • Аналіз законодавства про адвокатську етику зарубіжних країн і рекомендації щодо вдосконалення Правил адвокатської етики (Україна) спільно з кафедрою прав людини, міжнародного та Європейського права, Науково-дослідною лабораторією з прав людини та проблем адвокатури, Науковим товариством студентів і аспірантів Академії адвокатури України.

Наукові заходи

 • Дискусія щодо змін до КПК та питань дисциплінарної відповідальності адвоката.
 • Наукові виступи на засіданні Асоціації процесуалістів України, серед засновників якої – члени САУ.

Міжнародні зв’язки САУ

 • Участь у засіданні керівного комітету Спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Прозорість та ефективність судової системи України».

Участь у роботі громадських організацій

 • Участь у роботі Оргкомітетів з обрання Громадських Рад при Міністерстві юстиції України, Міністерстві охорони здоров’я, Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту.

ЛЮТИЙ

Підвищення кваліфікації адвокатів - членів САУ

 • «Перші Правові дискусії з проблем адвокатури та захисту прав людини» (САУ, МНЕРА, Вища школа адвокатури, ж.«Адвокат»).
 • Засідання робочої групи з розробки нових професійних програм підвищення кваліфікації адвокатами і підготовка матеріалів для їх акредитації ВККА.
 • Засідання комісій САУ та членів Правління і Ради САУ з обговорення питання щодо шляхів реформування адвокатури України та забезпечення надання безоплатної правової допомоги відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2011 р. «Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи», та заходів комісій САУ щодо реалізації програм підвищення кваліфікації адвокатів – членів САУ у відповідності до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України, затвердженого Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від «03» вересня 2010 року № V/21-421.

Наукові заходи та видавнича діяльність

 • Нарада Робочої групи з підготовки видання САУ «Літопис Спілки адвокатів України». Лютий, квітень, червень.
 • Засідання редакційної колегії ж.«Адвокат».
 • Видання інформаційних збірників регіональними відділеннями САУ сумісно з КДКА та Колегіями адвокатів (Одеське, Кіровоградське, Харківське).

Міжнародні зв’язки САУ

 • Зустріч з Головою Правління Німецько-українського союзу юристів Вольфрамом Ребоком.
 • Зустріч президента САУ Варфоломеєвої Т.В. і віце-президента САУ Жуковської О.Л. з Джеремі Макбрайдом — професором, директором програми з права і практики прав людини в університеті Бірмінгема (Великобританія). Консультант з прав людини Ради Європи та ОБСЄ. Проводив консультації щодо відповідності законів різних країн Європейській Конвенції з прав людини. У зустрічі взяв участь Олексій Гоцул - радник з правових питань спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України».

Участь у роботі громадських організацій

 • Участь членів САУ в Установчих зборах з формування Громадської Ради при Міністерстві юстиції України.

БЕРЕЗЕНЬ

Підвищення кваліфікаці ї адвокатів - членів САУ

 • Семінар-практикум за акредитованою ВККА професійною програмою „Застосування законодавства України про охорону здоров’я та методики захисту прав пацієнтів і медичних працівників” (спільно з Інститутом медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України).
 • Консультативна нарада з питань оподаткування адвокатської діяльності.
 • Круглий стіл: «Реформування адвокатури та актуальні проблеми адвокатської діяльності».
 • Професійна програма САУ для адвокатів на першому році адвокатської діяльності (подана на акредитацію ВККА).
 • Засідання комісії САУ зі сприяння науковим дослідженням та підвищенню кваліфікації.

Програма для членів САУ «Пізнаймо Україну разом»

Програма із створення в судах кімнат для адвокатів

Робота у регіональних відділеннях, комісіях і комітетах САУ

 • Звітно-виборні збори у Дніпропетровському відділенні САУ.
 • Засідання молодіжної комісії САУ з обговорення ініціатив адвокатів.
 • Участь голови комісії САУ з координації роботи комітетів з галузей права Р.Гревцової у Нараді Міжфракційної депутатської групи Верховної Ради України «За духовність, моральність та здоров’я України».
 • Засідання Номінаційного комітету САУ з проведення Професійного конкурсу «Адвокатура-2011».
 • Засідання Комісії САУ з вивчення історії адвокатури спільно з редакційною колегією з підготовки видання САУ «Літопис Спілки адвокатів України».

Міжнародні зв’язки САУ

 • Участь голови комісії САУ з міжнародних зв’язків А.Костіна у круглому столі «Роль Ради Європи в забезпеченні верховенства права».
 • Участь голови комісії САУ з міжнародних зв’язків А.Костіна у 39-й Європейській президентській конференції Європейських асоціацій юристів та юридичних товариств.
 • Зустрічі керівництва САУ з представниками зарубіжних громадських організацій адвокатів і переговори щодо співпраці та розвитку міжнародних обмінів і стажувань членів САУ.
 • Адвокатське дозвілля. Підготовка Міжнародних спортивних змагань.

Наукові заходи та видавнича діяльність

 • Нарада Робочої групи з підготовки видання САУ «Літопис Спілки адвокатів України».
 • Засідання редакційної колегії ж.« Адвокат».

КВІТЕНЬ

Підвищення кваліфікації адвокатів - членів САУ

 • Семінари за акредитованими ВККА професійними програмами САУ (Дніпропетровськ, Донецьк, Київ).
 • Навчальний семінар із застосування окремих положень Податкового кодексу України.

Робота Правління, Ради, комісій і комітетів САУ

 • Засідання Правління та Ради САУ.
 • Засідання молодіжної комісії САУ. Обговорення пропозицій з молодіжних програм.
 • Засідання Комітету САУ з захисту професійних прав адвокатів.

Наукові заходи

 • ІІ Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики. (за підтримки САУ).

Обмін міжнародним досвідом. Міжнародні наукові заходи

 • Майстер-класи відомих адвокатів за участі створеного в Академії адвокатури Українського відділення кафедри ЮНЕСКО Міжнародної мережі Відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики Міжнародного Центру Здоров’я, Права та Етики Юридичного факультету Університету м.Хайфи.

Видавнича діяльність:

 • Видання інформаційних вісників – Одеське, Кіровоградське, Харківське відділення САУ; "Наша Спілка"; журнал "Адвокат".

ТРАВЕНЬ

Підвищення кваліфікації адвокатів - членів САУ

 • Х дистанційний відео Інтернет- семінар за акредитованими ВККА професійними програмами САУ.
 • Щорічні травневі професійні заходи в Одесі "Адвокатські дискусії":
     - Майстер-клас адвоката Бронза Й.Л., голови КДКА Одеської області.
     - Майстер-клас Судді Європейського Суду з прав людини Юдківської Г.Ю.
     - V Республіканська школа молодого адвоката.

Наукові заходи

 • Щорічні травневі професійні заходи в Одесі «Адвокатські дискусії»:
     - Другі Правові дискусії з проблем адвокатури та захисту прав людини. (САУ, МНЕРА, Вища школа адвокатури, ж.«Адвокат»).
 • Засідання Міжнародної науково-експертної ради адвокатури (МНЕРА).

Програма САУ «Пізнаймо Україну разом»

ЧЕРВЕНЬ

Підвищення кваліфікації адвокатів - членів САУ

 • Семінари і тренінги для адвокатів за акредитованими ВККА професійними програмами САУ.
 • ХІ дистанційний відео Інтернет- семінар за акредитованими ВККА професійними програмами САУ.
 • Постійнодіючий навчальний семінар для адвокатів - на базі відділень САУ та навчальних регіональних центрів Академії адвокатури України.
 • Засідання Комітетів з галузей права.

Наукові заходи

 • Науково-практична конференція молодих адвокатів до 20 роковин Незалежності України «Роль адвокатури у захисті прав людини і основоположних свобод».

Міжнародні зв’язки САУ

 • Адвокатська практика: обмін досвідом в Україні та за кордоном. Організатори – Комісія з професійної майстерності, Комісія з міжнародних програм обміну, Комісія з координації роботи відділень САУ.

Додати коментар

оновити, якщо не видно коду